Tip Toes Preschool VINOHRADY

Mateřská škola TIP TOES je určena pro děti všech národností ve věku od 2-6 let.
Náš vzdělávací program A Step In Right Direction je akreditován MŠMT ČR.

Náš pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní čeští učitelé, rodilý mluvčí (AJ) a školní asistenti s praxí v oboru předškolské pedagogiky. Vzdělávací aktivity probíhají hlavně v anglickém jazyce, nezapomínáme však ani na český program.

Vzdělávací program v MŠ Tip Toes s názvem “Malé krůčky k velké budoucnosti – Little steps to a big future” zahrnují prvky Britského národního kurikula. Naši učitelé využívají při všech aktivitách nejmodernější technologie včetně interaktivní tabule. Učební pomůcky, výukové materiály i knihy jsou převážně z Velké Británie.

Program v MŠ je rozdělen na dvě části:

  • Dopolední program – akademicky orientovaná část, kde podporujeme děti v samostatném objevování se zaměřením na rozvoj sociální, jazykové, čtenářské i matematické gramotnosti hravou formou.
  • Odpolední program – děti zde mají prostor pro rozvoj nejrůznějších aktivit a dovedností, jako například sportovní hry v tělocvičně, jóga, keramika, kroužek vaření, Hip-hop, gymnastika, kroužek malí muzikanti a mnoho dalších aktivit. V rámci rozvíjení zájmů a talentů dětí aktivity obměňujeme především dle jejích zájmu. Některé ze zmíněných aktivit probíhají mimo budovy školy na pečlivě vybraných partnerských místek. Doprava je zajištěna pronajatým minibusem, který je opatřen pásy a podsedáky pro každé z dětí.

Český program v naší mateřské škole

Součástí vzdělávání v naši mateřské škole je také český program. Výuka probíhá v dopoledních hodinách s českou paní učitelkou, která se věnuje menší skupině mladších dětí. Pro děti předškolního věku probíhá 2x týdně (V rozsahu 30 minut + další individuální konzultace) klub TT Předškoláci. Klub je určen pro všechny předškoláky, pro usnadnění jejích nástupu do 1. ročníku základní školy v českém jazyce. Děti, u kterých je rodným jazykem angličtina se zaměřujeme na rozvoj jazykových dovedností, které jim umožní nastoupit i na českou základní školu.

Naše mateřská škola se nachází v klidné vilové části Vinohrad, na adrese: Říčanská 1984/5, Praha 10 – Vinohrady. Sídlíme v přízemí rodinné vily, které jsme spolu s architekty a projektanty (Ing. František Kobližka a Ing. Petr Laštovka) kompletně zrekonstruovali, abychom tak pro děti vytvořili krásné, bezpečné a podnětné prostředí. Na interiér školky navazuje příjemná zahrada zahrnující hned několik herních prvků i prostor pro „učení venku“ a také dopravní hřiště, které si děti jistě velmi oblíbí. Realizaci hřiště jsme svěřili firmě 4SOFT.